Là một nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu về thiết bị công nghệ cho giáo dục, AVer cung cấp cho các Trường Học và Tổ Chức Giáo Dục sự linh hoạt để tạo ra các giải pháp đào tạo từ xa và lớp học thông minh bằng cách tùy chọn hoặc kết hợp từ một loạt các thiết bị công nghệ cho phòng học thông minh tiên tiến nhất hiện nay. Các thiết bị giáo dục thông minh của AVer từ camera thu hình vật thể hàng đầu trong ngành đến các camera tracking lớp học dễ sử dụng để tạo nên lớp học thông minh hỗ trợ cho giảng dạy trực tuyến và ngoại tuyến, AVer cung cấp các thiết bị công nghệ giáo dục thông minh hiện đại nhất và dịch vụ tốt nhất để các Nhà tổ chức giáo dục và các Trường học chuyển đổi số trong giáo dục 4.0. Hãy nâng tầm ngành giáo dục thêm một bước cao hơn nữa bằng cách biến lớp học truyền thống thành một lớp học thông minh trực tuyến với AVer!